--- rozrezanie a umývanie dielov

  --- po dôkladnom očistení prebieha kontrola opotrebovaných dielov

 --- výmena opotrebovaných dielov za nové, LOCK UP spojka sa vždy mení za novú

 --- zvárenie hydromeniča na špeciálnom automate

 --- kontrola tesnosti hydromeniča, aby nedochádzalo k úniku tlaku oleja

 --- meranie odchýlok a správneho zvarenia

 --- vyváženie hydromeniča aby nedochádzalo k vibráciám